Smer jazdy Spoj Odchod Poznámka

Horňany,,nám.

÷

Bus 309409 5

X

9:15

2
cez Bobot,Bobotská Lehota,RD SAD Trenčín a.s.

Bánovce n.Bebravou,,AS

÷

Bus 301419 4

X6

10:02

1
cez Krásna Ves,,OcÚ, Podlužany,,Jednota SAD Prievidza a.s.

Trenčín,,SAD

÷

Bus 309409 14

X

10:16

1
cez Trenčín,,BILLA, Trenčín,,aut.st., Trenčín,,Hasičská SAD Trenčín a.s.

Bánovce n.Bebravou,,AS

÷

Bus 301401 14

X

10:25

2
cez Horňany,,nám., Dežerice,,OcÚ, Dežerice,Vlčkovo,rázc. SAD Prievidza a.s.

Petrova Lehota,,rázc.(2.0)

÷

Bus 301403 7

X

10:41

1
cez Motešice,Peťovka SAD Prievidza a.s.

Slatina n.Bebr.,,nám.

÷

Bus 301419 6

X

11:07

1
cez Krásna Ves,,OcÚ SAD Prievidza a.s.

Horňany,,nám.

÷

Bus 309409 13

X

11:56

2
cez Bobot,Bobotská Lehota,RD SAD Trenčín a.s.

Trenčín,,SAD

÷

Bus 309409 18

X

12:36

1
cez Trenčín,,BILLA, Trenčín,,aut.st., Trenčín,,Hasičská SAD Trenčín a.s.

Trenčín,,SAD

÷

Bus 301419 9

X

12:40

1
cez Trenčín,,BILLA, Trenčín,,aut.st., Trenčín,,Hasičská SAD Prievidza a.s.

Neporadza,Bošianska Neporadza

÷

Bus 309419 9

X

12:40

1
cez Neporadza,Bošianska Neporadza,PD SAD Trenčín a.s.